Lovecká kulová střelba v ČR

 

V souvislosti s platnými mimořádnými opatřeními v souvislosti s Covid-19 je nutné se

vždy předem telefonicky objednat u správce střelnice.

Upozorňujeme na nezbytnost dodržování aktuálně platných mimořádných opatření.