Ceník poplatků a služeb střelnice OMS Světnov

Kulová střelba:

 

Individuální použití střelnice:

 

Základní sazba za 1 hodinu (minimálně 1 hod + dalších započatých 15 minut, počítá se od začátku střelby po ukončení střelby).

                        200,- Kč za 1 hod a jednoho střelce

 

Snížená sazba za 1 hodinu (minimálně 1 hod + dalších započatých 15 minut, počítá se od  začátku střelby po ukončení střelby).

                        120,- Kč za 1 hod a jednoho střelce (pro členy OMS Žďár nad Sázavou)

 

 

Střelba mimo stanovenou provozní dobu – hodinová přirážka

                        +100,- Kč za 1 hodinu a jednoho střelce (min 1 hodina + dalších 15 minut                              

                                                                                          započatých 25,-Kč)

Materiál (terče, náboje a pod) bude účtováno dle aktuálního ceníku

 

 

Prověrka nastřelení a vlastní nastřelování zbraně:

 

Individuální či hromadná prověrka a nastřelení zbraně za 1 střelce

(časový limit do 60 minut) 

(na 1 zbraň 1 ks terče zdarma)

                         200,- Kč za 1 střelce (každých dalších započatých 15 minut 50,-Kč)

 

Individuální prověrka a nastřelení zbraně za 1 střelce (časový limit do 60 minut)

 – pro členy OMS Žďár nad Sázavou 

(počet registrovaných osob max. 1 střelec, 1 ks terče zdarma)

                         120,- Kč za 1 střelce (každých dalších započatých 15 minut 30,-Kč)

 

Hromadná prověrka a nastřelení zbraně za 1 střelce - při počtu 2 až 5 střelců

(časový limit 60 minut)

 – pro členy OMS Žďár nad Sázavou (terče po 1 ks na každou zbraň zdarma)

                        100,- Kč za 1 střelce (každých dalších započatých 15 minut 25,-Kč pro                 

                                                           příslušný počet ještě nastřelujících střelců)

 

Hromadná prověrka a nastřelení zbraně za 1 střelce při počtu 6 a více střelců

 – pro členy OMS Žďár nad Sázavou (časový limit pro 6-15 střelců 90 minut a na každých dalších započatých 5 střelců + 30 minut. (terče po 1 ks na každou zbraň zdarma)

                        60,- Kč za 1 střelce (každých dalších započatých 15 minut 15,-Kč pro                 

                                                           příslušný počet ještě nastřelujících střelců)

Zapůjčení nastřelovací stolice:

                          100,- Kč za 1 hodinu (min 1 hodina + dalších 15 minut započatých 25,-Kč)

 

Odborné nastřelení zbraně správcem střelnice:

                          320,- Kč za 1 hodinu (min 1 hodina + dalších 15 minut započatých 80,-Kč)

 

Odborné nastřelení zbraně správcem střelnice pro členy OMS Žďár nad Sázavou:

                          160,- Kč za 1 hodinu (min 1 hodina + dalších 15 minut započatých 40,-Kč)

 

 Broková střelba:

 

Lovecké kolo:

 

Základní sazba za 1 ks asfaltového holuba (zakupují se celé položky = 20 ks terčů, případné požadavky na doplňující holuby na některých stanovištích - bude tento počet řídícím střelby zaznamenán a doúčtován při konečném vydání stvrzenky)

                        4,- Kč za 1 kus asfaltového holuba (80,- Kč za 1 položku)

 

Zvýšená sazba za 1 ks asfaltového holuba pro individuální tréning na vybraných stanovištích a bez odstřílení minimálně jedné celé položky (20 holubů = 80,- Kč) a při celkovém počtu do 19 holubů

                        5,50 Kč za 1 kus asfaltového holuba  

 

 

Střelba mimo stanovenou provozní dobu – hodinová přirážka

                        +100,- Kč za 1 hodinu a jednoho střelce (min 1 hodina + dalších 15 minut

                                                                                          započatých 25,-Kč)

 

Automatický trap:

 

Základní sazba za 1 ks asfaltového holuba (zakupují se celé položky = 25 ks terčů, případné požadavky na doplňující holuby na některých stanovištích - bude tento počet řídícím střelby zaznamenán a doúčtován při konečném vydání stvrzenky)

                        4,- Kč za 1 kus asfaltového holuba (100,- Kč za 1 položku)

 

Zvýšená  sazba za 1 ks asfaltového holuba pro individuální tréning na vybraných stanovištích a bez  odstřílení minimálně jedné celé položky (25 holubů =  100,- Kč) a při celkovém počtu do 24 holubů

                        5,50 Kč za 1 kus asfaltového holuba 

 

 

Střelba mimo stanovenou provozní dobu – hodinová přirážka

                        +100,- Kč za 1 hodinu a jednoho střelce (min 1 hodina + dalších 15 minut

                                                                                          započatých 25,-Kč)

 

Zajíc na průseku:

 

Základní sazba za 1 jízdu a 1 zajíce (zakupují se celé položky = 10 dvojstřelů = 20 terčů, případné požadavky na doplňující jízdy budou zaznamenány řídícím střelby do průvodního listu střelce a doúčtovány při konečném vydání stvrzenky)

                        2,- Kč za jednoho zajíce (40,- Kč za 1 položku)

 

Střelba mimo stanovenou provozní dobu

                        +100,- Kč za 1 hodinu a jednoho střelce (min 1 hodina + dalších 15 minut                         

                                                                                          započatých 25,-Kč)

 

 

 

 

 

 

Speciální střelba:

 

Běžící terč malorážkou (na střelišti zajíce na průseku):

 

Základní sazba za 1 jízdu (zakupují se celé položky = 10 jízd, případné požadavky na více jízd budou zaznamenány řídícím střelby do průvodního listu střelce a doúčtovány při konečném vydání stvrzenky)

                        3,- Kč za jednu jízdu (30,- Kč za 1 položku)

 

Běžící terč kulovnicí / jednotnou střelou z brokovnice (na kulovém střelišti):

 

Základní sazba za 1 jízdu (zakupují se celé položky = 5 jízd, případné požadavky na více jízd budou zaznamenány řídícím střelby do průvodního listu střelce a doúčtovány při konečném vydání stvrzenky)

                        10,- Kč za jednu jízdu (50,- Kč za 1 položku)

 

 

Střelba mimo stanovenou provozní dobu

                         +100,- Kč za 1 hodinu a jednoho střelce (min 1 hodina + dalších 15 minut                                          započatých 25,-Kč)

 

Terče dle aktuálního ceníku, výběru střelce a spotřebovaného počtu

 

Materiál ( terče, náboje a pod) bude účtováno dle aktuálního ceníku u příslušné položky

 

Terč redukovaný (malorážkový)                    10 Kč/1ks

Terč neredukovaný (kulový)                          20 Kč/1ks

Terč běžící (Kňour/Liška)                                40 Kč/1ks

Výměnný střed běžícího terče (Kňour)          10 Kč/1ks

 

Ostatní sazba a poplatky:

 

 

Hromadné využívání střelnice organizacemi – poplatek bude stanoven individuálně pro každou konkrétní akci jednatelem OMS Žďár nad Sázavou

 

Sankce:

Všichni návštěvníci střelnice jsou povinni dodržovat pravidla bezpečného zacházení se střelnou zbraní, řídit se pokyny provozního řádu střelnice OMS Světnov a plně

respektovat pokyny správce a pracovníků střelnice. Za porušení řádu a pokynů správce a pracovníků střelnice bude udělena pokuta ve výši 500,-Kč.

 

 

Platnost od od 1.2.2017

 

 

 

Ing. Antonín   Č E C H                                                             Oldřich  S E D L Á Ř

                    předseda SK                                                                         jednatel OMS